Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

kaaa
6907 d3dc
Reposted frompoleszka poleszka
kaaa
7141 01c2 500
Reposted frompulperybka pulperybka
kaaa
7401 9bbc
kaaa
7922 2688

July 02 2014

kaaa
1049 e6f7
kaaa
Znowu śpię po kilkanaście godzin na dobę i jedyne na co mnie stać po wygrzebaniu się spod kołdry to zrobienie herbaty. Jem byle co albo wcale nie jem, chodzę któryś dzień w tym samym a lakier już prawie cały odprysł z paznokci. Nie wiem co ze sobą zrobić jak już wstanę, więc snuje się po domu szukając jakiegoś punktu zaczepienia. Odpalam tv jednak zaraz wyłączam, bo byle dziecko w reklamie doprowadza mnie do łez. [...] Więc kiedy już zaliczę moją dzienną dawkę ruchu - w przybliżeniu trzy i pół minuty - wracam do łóżka żeby znowu wyłączyć się chociaż na te kilka godzin. Bartosz mówi, że spać to tak jakby trochę umrzeć. Bardzo podoba mi się ten punkt widzenia.
— bo luty
Reposted fromgooseberry gooseberry viaRozaa Rozaa
kaaa
kaaa
6236 ccfc

June 11 2014

kaaa
6927 0d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viametr52 metr52
kaaa
6184 46f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
4411 a5b2
Reposted fromnameherhope nameherhope vialajla lajla
kaaa
7969 88e4
Reposted fromohshit ohshit vialajla lajla
kaaa
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure vialajla lajla
kaaa
Teraz zawsze jestem sobą. Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz

May 16 2014

kaaa
7350 e159 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajustaperson justaperson

May 10 2014

kaaa
Reposted frombluuu bluuu viadoubleespresso doubleespresso
kaaa
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viacytaty cytaty
kaaa
6101 f6d7
Reposted fromemopanda emopanda viajustaperson justaperson
kaaa
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viajustaperson justaperson
kaaa

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viajoda joda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl