Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2014

kaaa
2186 031c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoda joda
kaaa
4285 cb81
Reposted fromtrustworthy trustworthy viajoda joda
kaaa
7593 017b 500
Grochowiak
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony viacytaty cytaty

February 24 2014

kaaa
W życiu każde­go człowieka są dwie miłości. Ta pier­wsza i ta prawdziwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaaanetaxx aanetaxx
1729 5dcc 500

bluepueblo:

Moomin House, Naantali, Finland

photo via iden

kaaa
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda vialajla lajla
kaaaI want this so badly...
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialajla lajla
kaaa
kaaa
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie.
Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— M.
Reposted fromzabka zabka viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
5840 dfde
Reposted fromyippie yippie viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
Pozmieniało się dookoła, nie wiem czy to świat zwariował
Czy to ja łapię lekką schizofrenię i dziwnego doła
— Pih "Co było, a nie jest..." (ft. Brudne Serca)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
8453 7408
Reposted fromnyaako nyaako viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
Wybór zawsze jest bolesny, bo za każdym razem wiąże się z utratą tego czego nie wybraliśmy.
— life
Reposted fromchocolat chocolat viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
4459 2290 500
Reposted fromrainingman rainingman viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
8077 bf7b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
Właśnie oglądasz zupę osoby,
która sama nie wie co się z nią dzieje.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
3058 223e 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
Idź do domu. Napij się, wyśpij, jutro wstań. I rób wszystko od nowa, tylko lepiej.
— House
Reposted frommistily mistily viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
6051 fd70
Reposted fromtaSowa taSowa viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl