Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

kaaa
Reposted fromzenibyja zenibyja viaaanetaxx aanetaxx
kaaa
4477 6fd2 500

January 21 2014

kaaa
kaaa
9562 9e66
Reposted fromcorka corka viacelebration celebration
kaaa
4213 a962 500
Dzisiejsze google (21.01.2014)

Dzień babci
kaaa
7443 0fa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
kaaa
1762 81c4
9130 1d4c
kaaa
7313 0554
Reposted fromnyaako nyaako viamaliwa maliwa
kaaa
Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami, które szkoda wyrzucić, bo wciąż pamięta się, że były wygodne.
— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolakocie olakocie
4690 126f 500
Reposted frommaiqilai maiqilai viaolakocie olakocie
kaaa
5098 bbee
"bardzo się obrazisz, jeśli powiem, że całkiem kojarzy mi się z Tobą?"

November 24 2013

kaaa
7102 1f5e
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viamakemewannadie makemewannadie
kaaa
3802 3a8a
kaaa
Ale bawiłam się w głupią dwudziestolatkę, a głupie dwudziestolatki są święcie przekonane, że nawet gdy wysrasz się na czyjeś serce i emocje, kiedyś możecie zostać superprzyjaciółmi, wychodzącymi czasem na wspólne kolacje lub spacer i spotykającymi się ze swoimi nowymi partnerami w przemiłym gronie, żeby pograć sobie w scrabble.
— Jakub Żulczyk
Hairstyle
Reposted fromweheartit weheartit viacryingangel cryingangel

September 18 2013

kaaa
9815 c24f
Reposted fromtosiaa tosiaa viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl